Aasta aastalt tõuseb keskkonnale ohtlike ainete kasutamise hulk nii kodumajapidamises kui ka ettevõtetes.

Igal aastal toimub õlide ja muude ohtlike ainetega seotud tööõnnetusi ja keskkonnareostusi, mis põhjustavad pöördumatuid kahjustusi nii inimeste tervisele kui meid ümbritsevale loodusele. Juba väikeste investeeringutega on võimalik selliste õnnetuste tekke riski vähendada, kasutades ohtlike ainete ja õlide käitlemiseks ning ladustamiseks õigeid vahendeid.

Kuna Ergoron OÜ poolt pakutav tootevalik on väga lai, soovitame vajaliku toote valimisel konsulteerida meie spetsialistidega, kes aitavad valida täpselt olukorrale sobiva toote. See kõik minimaliseerib nii keskkonnale, inimeste tervisele kui ettevõttele tekkida võivat kahju.

Ergoron OÜ tootevalikust leiab absorbente ja ohtlike ainete ladustamiseks ning käitlemiseks vajalikke vahendeid. Aitame ettevõtetel hinnata riske, et välja selgitada vastavalt vajadusele kõige ökonoomsemad ja efektiivsemad lahendused ning koolitada töötajaid võimaliku õnnetusjuhtumi korral õigesti talitama.

Koolitatud töötajad ja õige toote valik tagab kriisiolukordades täpse ja efektiivse tegutsemise.